Επικοινωνία

 

Αρχική σελίδα Αντιπροσωπείες Υποστήριξη Επικοινωνία Ενημ. Επενδυτών

 

Τα τελευταία χρόνια, η Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες και σήμερα έχουμε παρουσία στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, ΦΥΡΟΜ και Αλβανία. Η παρουσία μας στις παραπάνω χώρες γίνεται μέσω θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες έχουν το δικό τους εγχώριο προσωπικό, και ενεργούν αυτόνομα, αλλά πάντα κάτω από την καθοδήγηση και τον έλεγχο της Νοσοκομειακής Γραμμής ΑΕ

       

Bulgaria:   Romania:
BULGARIAN MEDICAL LINE LTD JASON MEDICAL S.R.L.
   

Mailing address:

Mailing address:

69-71, Dimitar Hadjikotsev str.

Calea Dorobantitor 61-63,

1000 Sofia Bulgaria

Sector 1, Bucuresti, Romania

Phone: 00359 29640810

Phone: 0040 212112925
Fax:     00359 29640811 Fax    : 0040 212112925

 Contact person:           

 Contact person:           

Mr. Anatoly Petrov Dimitrov Mr. Bogdan Scripca
   
Cyprus: Serbia:
BLANCHE HOLDINGS LTD MEDICAL INNOVATION D.O.O
   

Mailing address:

Mailing address:

44, Stasinou St. Bulevar Michaila Pupina 127
2nd Floor, Flat 44, Novi Beograde – Serbia 11070
2002 Srovolos, Phone: 0038 111 2145491
Nicosia, Cyprus Fax    : 0038 111 131064
Phone: 0035722466902  Contact person:   
Fax    : 0035722466903 Elena Tomovska
Contact person:     
Mrs. Maria Kyprianou  
   
FYROM (Skopje:)  
NOVA LINE DOOEL  
   

Mailing address:

 
ul. Zeleznicka 8-1-1  
1000 Skopje  
Phone: 00389 23177197  
Fax    : 00389 23177197  

 Contact person:           

 

Mrs. Elena Tomovska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Hospital Line 2012

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ