Αρχική σελίδα Αντιπροσωπείες Υποστήριξη Επικοινωνία Ενημ. Επενδυτών
Ενημέρωση Επενδυτών

 

Ισολογισμός 2011  PDF
Ισολογισμός 2012  PDF
Ισολογισμός 2013  PDF

Ισολογισμός 2014  PDF

Τροποποιημένος Ισολογισμός 31.12.2014 όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ.  PDF

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2015  PDFCopyright © Hospital Line 2012