Αρχική σελίδα Αντιπροσωπείες Υποστήριξη Επικοινωνία Ενημ. Επενδυτών
Αρχική σελίδα Αντιπροσωπείες Υποστήριξη Επικοινωνία Ενημ. Επενδυτών
Υποστήριξη

 Το τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης της Νοσοκομειακής Γραμμής ΑΕ αποτελείται από καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν πλήρη τεχνική και κλινική υποστήριξη σε όλη την σειρά των προϊόντων που διαθέτει στην ελληνική αγοράCopyright © Hospital Line 2012