Εταιρικό Προφίλ

 

Η Νοσοκομειακή Γραμμή Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 1993.

Η πρόθεσή μας για εστίαση σε προϊόντα ποιότητας που απαιτούν εντατική προώθηση και αγοραστική υποστήριξη, όπως επίσης και οι ιδιαίτερες ανάγκες της Νοσοκομειακής αγοράς, οδήγησε στην δημιουργία μιας εταιρίας που θα εκπλήρωνε τους παραπάνω στόχους. Έτσι ιδρύθηκε η Νοσοκομειακή Γραμμή Α.Ε. με σκοπό να αναλάβει την προώθηση και την πώληση απόλυτα πρωτοποριακών ιατρικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Πολύ σύντομα ενισχύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων μεγάλης εμπειρίας στην αγορά Υγείας, που έχουν εργαστεί για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες ως υψηλόβαθμα στελέχη.

Η δημιουργία μιας εταιρίας-προτύπου που θα εξυπηρετεί την αγορά Υγείας στη ΝΔ Ευρώπη.

Μια Εταιρία στην οποία οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και μοιράζονται ένα κοινό μέλλον. 

Η προσέγγιση των προβλημάτων του ασθενή του σήμερα με ευαισθησία, υπευθυνότητα και ακεραιότητα δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις σε κάθε του ανάγκη.

Η συνεχής αναζήτηση των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, η επιδίωξη αμοιβαία ωφέλιμων συνεργασιών με άλλες πρωτοποριακές εταιρίες, η ενθάρρυνση της ομαδική δουλειάς και η τόλμη και θέληση για πρόκληση αλλαγών. 

Copyright © Hospital Line 2012

Αρχική σελίδα Αντιπροσωπείες Υποστήριξη Επικοινωνία Ενημ. Επενδυτών